DIII-net Modbus-интерфејс

EKMBDXB

Вграден контролен систем за беспрекорна врска меѓу Split, Sky Air, VRV, чилери, клима комори и BMS-системи

EKMBDXB

Карактеристики на производот

  • Комуникација преку протоколот Modbus RS485
  • Детално надгледување и контрола на целосното решение VRV
  • Лесна и брза инсталација преку протоколот DIII-net

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.