Опрема со експанзионен вентил за примена на клима комори

EKEXV

EKEXV

Карактеристики на производот

  • Контролна кутија и опрема со експанзионен вентил се потребни за секоја комбинација со клима комора
  • Двете опреми се дизајнирани за внатрешна и надворешна инсталација и може да се монтираат на ѕид.
  • Системот овозможува оптимизирана климатизација со свеж воздух и контрола на влажност и може да се користи во мали складишта, изложбени салони и деловни простории.
  • Широкиот асортиман единици овозможува максимален потенцијал на примена и флексибилни опции за управување

Технички детали

Документација