EKEWTSC-1

За да се поврзе со надворешен безжичен сензор K.RSS

Карактеристики на производот

  • Во комбинација со единици FXZA, FXDA, FXSA и FDA
  • Може да се нарача како SB.K.RSS_FDA со K.RSS и EKEWTSC

Документација

Sorry, we could not find any documents.