Контролна кутија за примена на клима комора

EKEQ

EKEQ

Карактеристики на производот

  • Широкиот асортиман единици овозможува максимален потенцијал на примена и флексибилни опции за управување
  • Системот овозможува оптимизирана климатизација со свеж воздух и контрола на влажност и може да се користи во мали складишта, изложбени салони и деловни простории.
  • Многу можности за управување: контрола w: Сериски концепт за контрола на температура на воздухот преку DDC-управувач; контрола x: Прецизна контрола на температурата на воздухот за којашто треба програмиран DDC-управувач (за специјални примени); контрола y: Контрола на температурата на разладното средство преку контролен систем на Daikin (без потреба од DDC-управувач); control z: Контрола на температурата на воздухот преку контролен систем на Daikin (без потреба од DDC-управувач)
  • Контролна кутија и опрема со експанзионен вентил се потребни за секоја комбинација со клима комора
  • Двете опреми се дизајнирани за внатрешна и надворешна инсталација и може да се монтираат на ѕид.

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.