Specifications Table for EHBX-D6V / ERGA04-08DVA

EHBX04DA6V / ERGA04DAV3A EHBX04DA6V7 / ERGA04DAV3A EHBX08DA6V / ERGA06DAV3A EHBX08DA6V7 / ERGA06DAV3A EHBX08DA6V7 / ERGA08DAV3A EHBX08DA6V / ERGA08DAV3A
Heating capacity Nom. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Cooling capacity Nom. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 4.86 (1), 4.52 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2)
Power input Heating Nom. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Cooling Nom. kW 0.940 (1), 1.36 (2) 0.940 (1), 1.36 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.17 (1), 3.32 (2) 5.17 (1), 3.32 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2)
Notes (1) - Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )