Центрифугален чилер и со водено ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

DWSC

DWSC

Карактеристики на производот

  • Центрифугален компресор со една фаза
  • Намалувањето до 10% од целосното оптоварување овозможува подобрена стабилност на температурата на изладената вода и помалку штетни циклуси на компресорите
  • Компактен дизајн што овозможува мала зафатнина и помал простор при инсталација
  • Потопен тип школка и цевен испарувач/кондензатори со голема ефикасност

Предности

  • Центрифугален компресор

    Центрифугален компресор

    Centrifugal compressors use an impeller and volute section to convert the velocity energy into pressure energy. Centrifugal compressors are designed with either optional variable speed drives (VFD) for superior part-load performance for single or dual com

Технички детали

Документација