Центрифугален чилер и со водено ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

DWDC B vintage

DWDC B vintage

Карактеристики на производот

  • Пониски трошоци за опрема, инсталација и работа преку годината од два чилера со еден компресор
  • Главните компоненти може да се отстранат или поправат без да се исклучува единицата, затоа што чилерот содржи по два примерока од сите делови (компресори, системи за подмачкување, контролни системи и стартери)
  • Компактен дизајн што овозможува мала зафатнина и помал простор при инсталација
  • Намалувањето до 5% од целосното оптоварување овозможува подобрена стабилност на температурата на изладената вода и помалку штетни циклуси на компресорите
  • Потопен тип школка и цевен испарувач/кондензатори со голема ефикасност

Предности

  • Центрифугален компресор

    Центрифугален компресор

    Centrifugal compressors use an impeller and volute section to convert the velocity energy into pressure energy. Centrifugal compressors are designed with either optional variable speed drives (VFD) for superior part-load performance for single or dual compressor units, or with magnetic bearings and totally oil-free operation

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.