DS-net

DS-net - DTA113B51

Основни решенија за контрола на Sky Air и VRV

DTA113B51

Карактеристики на производот

  • Ротирање на работата и резерва за инфраструктурно ладење

Предности

  • Централизирана контрола

    Централизирана контрола

    Starts, stops and regulates several air conditioners from one central point.

Технички детали

Документација