Програмиран тајмер

DST301B51

Овозможува да се програмираат 64 групи

DST301B51

Карактеристики на производот

  • Контролирајте до 64 групи (најмногу 128 внатрешни единици)

Предности

  • Централизирана контрола

    Централизирана контрола

    Starts, stops and regulates several air conditioners from one central point.

Документација