BACnet-интерфејс

BACnet Interface - DMS502A51

Вграден контролен систем за беспрекорна врска меѓу системите VRV и BACnet BMS

DMS502A51

Карактеристики на производот

  • Интерфејс за BMS-систем
  • Контролирајте и надгледувајте до 64 внатрешни единици/групи

Предности

  • Централизирана контрола

    Централизирана контрола

    Starts, stops and regulates several air conditioners from one central point.

Документација