Интелигентен управувач на допир

Intelligent Touch Controller - DCS601C51

Детално и лесно надгледување и работа со системите VRV

DCS601C51

Карактеристики на производот

  • Контролирајте и надгледувајте до 64 внатрешни единици/групи

Предности

  • Централизирана контрола

    Централизирана контрола

    Starts, stops and regulates several air conditioners from one central point.

Технички детали

Документација