Централизирано далечинско управување

DCS302C51

Овозможува поединечна контрола на 64 групи (зони) внатрешни единици

DCS302C51

Карактеристики на производот

  • Контролирајте до 64 групи (најмногу 128 внатрешни единици)

Предности

  • Централизирана контрола

    Централизирана контрола

    Starts, stops and regulates several air conditioners from one central point.

Документација