Систем Bi-block за ниска и средна температура на разладување

DB-O

Кондензирачка единица за парапетна инсталација или инсталација на кров

DB-O

Карактеристики на производот

  • Кондензирачка единица за парапетна инсталација или инсталација на кров и испарувач монтиран на таван
  • Термостатски експанзионен вентил, што овозможува оптимален капацитет во согласност со потребното оптоварување, за подобра енергетска ефикасност
  • Многу брзо се составува благодарение на спојките со брзо поврзување
  • Намалени време и трошоци за инсталација
  • Најдобар сооднос помеѓу површина и капацитет

Предности

  • Клипен компресор

    Клипен компресор

    The reciprocating type compressor consist of cylinder, pistons and valves. The compression is accomplished by reciprocating movements of the piston in the cylinder

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.