Промотивен ладилник

CB

Најдобра мобилност и презентација на производите со висок „фактор на ладење“

CB

Карактеристики на производот

  • Презентација на закуски и пијалаци
  • Вклучи, лади и продади – веднаш подготвен за употреба
  • Уникатни технологија на кондензат
  • 100% еколошки и климатски пријатен
  • Промоција за подобра продажба на комплементарна група производи
  • Висок капацитет
  • COOLBOX создава големи приходи на мал простор – особено со производи што се продаваат брзо
  • Повеќефункционална употреба

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.