Управувач преку интернет со апликација

Online controller - BRP069B82

BRP069B82

Карактеристики на производот

  • Далечинско забележување дефекти
  • Контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет
  • Можност за управување со повеќе внатрешни единици преку апликација
  • Проверете ги временските услови и прогнозата каде што се наоѓа единицата

Предности

  • Управувач преку интернет со апликација

    Управувач преку интернет со апликација

    Control your indoor unit from any location via app

Документација

Декларација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.