Управувач преку интернет со апликација

Online controller - BRP069A81

BRP069A81

Карактеристики на производот

  • Далечинско забележување дефекти
  • Контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет
  • Можност за управување со повеќе внатрешни единици преку апликација
  • Проверете ги временските услови и прогнозата каде што се наоѓа единицата

Предности

  • Управувач преку интернет со апликација

    Управувач преку интернет со апликација

    Control your indoor unit from any location via app

Технички детали

Документација

Каталог
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Декларација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.