Табела со спецификации за BRC4C65

BRC4C65.
Dimensions Unit Height Mm 157
    Width Mm 62
    Depth Mm 17.5