Систем Uni-block за ниска и средна температура на разладување

AS

За високоѕидна инсталација во средни ладни соби

AS

Карактеристики на производот

  • Брза високоѕидна монтажа во ладна просторија со монтирање низ ѕидот
  • Многу брзо се составува, при што се намалуваат времето и трошоците за инсталација
  • Белата боја на испарувачот непречено се вклопува во ѕидовите на ладната просторија
  • Многу компактна и многу ефикасна
  • Далечинска електронска командна станица со пријатен кориснички интерфејс што може да се програмира според разните системски потреби

Предности

  • Клипен компресор

    Клипен компресор

    The reciprocating type compressor consist of cylinder, pistons and valves. The compression is accomplished by reciprocating movements of the piston in the cylinder

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.