Чилер со инвертор, со screw-компресор и со водено ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

EWWH-VZXS

EWWH-VZXS

Карактеристики на производот

 • Голема енергетска ефикасност при услови на целосно и делумно оптоварување
 • Компактна зафатнина со разменувач на топлина монтиран врз други елементи
 • Верзија на топлотна пумпа со повратно движење на водата (производство на топла вода до 65°C)
 • Достапни се повеќе опции: преграда со звучна изолација, рапидно стартување, електричен панел што може да се отстрани итн. за да се приспособи единицата според вашите потреби
 • Разладно средство HFO R1234zeE без потенцијал за уништување на озонот и многу низок потенцијал за глобално затоплување
 • Благодарение на големиот оперативен опсег, единицата е погодна за сите можни процеси и примени
 • Потопениот разменувач на топлина со голема ефикасност овозможува максимални перформанси на единицата
 • Еден или два независни вода за разладно средство за извонредна достојност

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Screw-компресор

  Screw-компресор

  Single screw compressors have rotors with male and female gears and are designed for high capacities and performances

Документација

Упатство за инсталација
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.

Упатство за употреба
Преземи јазик

За жал, не пронајдовме ниту еден документ во оваа категорија.