Нискотемпературна Daikin Altherma со сплит-систем

Daikin Altherma R F - EHVH-CB

Парапетна топлотна пумпа на принципот воздух-вода за греење и топла вода, идеална за куќи со ниска енергија

EHVH-CB

Карактеристики на производот

  • Вградена внатрешна единица: парапетна единица што содржи сè, заедно со резервоар за топла санитарна вода
  • Енергетски ефикасен систем само за греење, базиран на технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода
  • Совршено одговара на нови згради, како и за куќи со ниска енергија
  • Најдобра сезонска ефикасност што овозможува најголема заштеда на работните трошоци
  • Флексибилна конфигурација во однос на грејните тела

Технички детали

Документација