Центрифугален чилер и со водено ладење, голема ефикасност, стандардно ниво на бучава

DWSC B vintage

DWSC B vintage

Карактеристики на производот

  • Чилер со еден компресор
  • Голема ефикасност при делумно оптоварување со ППФ (погон со променлива фреквенција) монтиран на единицата на Daikin - ладен со разладно средство
  • Одлични перформанси при целосно оптоварување
  • Празнење до 10% без бајпас на жежок гас
  • Флексибилност на разладно средство со R-134a и HFO R-513A

Предности

  • Центрифугален компресор

    Центрифугален компресор

    Centrifugal compressors use an impeller and volute section to convert the velocity energy into pressure energy. Centrifugal compressors are designed with either optional variable speed drives (VFD) for superior part-load performance for single or dual compressor units, or with magnetic bearings and totally oil-free operation

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.