Серија Sky Air Active

Sky Air Active-series - AZAS-MY1

Идеално решение за прометни места и мали продавници

AZAS-MY1

Карактеристики на производот

 • Голема ефикасност: - Ознака за енергија до A+ (ладење) / А (греење) - компресорот овозможува значителни подобрувања во ефикасноста
 • Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината за 68% во споредба со R-410A, доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност и има помало полнење на разладното средство
 • Многу компактна и лесна за инсталирање
 • Заменете ги постоечките системи со технологијата на R-32 без да ги заменувате цевките
 • Гарантира работа при режим на греење до -15°C и ладење до -5°C
 • PCB ладен со разладно средство гарантира достојно ладење, затоа што нема влијание од амбиенталната температура.
 • Должина на инсталација до 30 m
 • Особено се нуди за примена во парови

Предности

 • Инвертор

  Инвертор

  Inverter compressors continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures.

 • Автоматско менување меѓу ладење и греење

  Автоматско менување меѓу ладење и греење

  Automatically selects heating or cooling mode to achieve the set temperature.

Технички детали

Документација

Sorry, we could not find any documents.