Skip to main content

Апликации на Daikin

Постојано под контрола. Контролирајте ја атмосферата од секое место, во секое време.

Daikin Onecta во бета-верзија има функции за повеќе домови и повеќе корисници

Лого за Daikin Residential Controller

Апликација Onecta

Достапна за производи за греење и климатизација

Едноставно поврзете ја вашата единица со домашната мрежа (кабел или WLAN) и преземете ја апликацијата за да го смените термостатот, да поставите распоред на температурата и да ја следите потрошувачката на енергија. Апликацијата Onecta е компатибилна со системите за климатизација и греење.

НОВО: функции за гласовна контрола достапни преку Alexa и Google home

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Илустрација за врска помеѓу единици на Daikin и апликацијата Daikin Residential Controller.

Апликација Onecta
Греење и климатизација

Поставки за греење и климатизација на апликацијата Daikin Residential Controller

Апликација Onecta
Греење и климатизација

Контролирајте ја климата

Екранот ви овозможува преглед на објектот и пристап до неколку функции за да ја контролирате внатрешната атмосфера. Може да контролирате до 50 единици одеднаш за системи за климатизација.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Гласовна контрола

Управувајте со својот систем и уживајте во удобноста со помош на гласовната контрола.​

Преку Amazon Alexa или Google Assistant можете да управувате со главните функции, како на пример, посакуваната вредноста на температурата, оперативниот режим, брзината на вентилаторот и многу други!​

*) Оваа функција е достапна само за апликацијата Daikin Onecta

Поставување на температурата во дневната соба преку Google Assistent или Amazon Alexa.

Поединечни соби

Со помош на интерактивниот термостат, може да ја контролирате температурата, режимот на работа и да направите распоред на постапки за поединечни соби.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Управувач за ладење на апликацијата Daikin Residential Controller

Апликација Onecta
ладење

Управувач за греење на апликацијата Daikin Residential Controller

Апликација Onecta
греење

Временски распоред на апликацијата Daikin Residential Controller

Апликација Onecta
греење и климатизација

Временски распоред

Создајте различен распоред со до 6 дејства на ден, 7 дена и активирајте специфични режими на работа. Временски распоред за топла вода.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Употреба на енергија

Надгледувајте ја потрошувачката на енергија на единицата* за да ја зголемите заштедата. Кориснички пријатни графикони и икони ви помагаат да определите каде може да заштедите. Посетете ја оваа страница за да дознаете кои внатрешни единици се компатибилни со оваа функција.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

*Функцијата е достапна само за некои внатрешни единици

Преглед на потрошувачката на енергија преку апликацијата Daikin Residential Controller

Апликација Onecta
Греење и климатизација

Преземете ја апликацијата

Повеќе информации

Често поставувани прашања

Одредби за употреба
Апликација Onecta