Онлајн-управувач на Daikin

Апликации на Daikin

Постојано под контрола. Контролирајте ја атмосферата од секое место, во секое време.

onlinecontroller_logos_wbg.png

Онлајн-управувач на Daikin

Сина апликација достапна за сите производи за климатизација.
Црвена апликација достапна за сите производи инсталирани до јануари, 2020 година.

onlinecontroller_logo_wbg.png

Контролер на Daikin за станбена употреба

Достапно за сите нови инсталирани производи за греење од третата генерација од фебруари, 2020 година.

Едноставно поврзете ја вашата единица со Wi-Fi и преземете ја апликацијата за да го смените термостатот, да поставите распоред на температурата и да ја прегледувате потрошувачката на енергија. Апликацијата Daikin Online Controller е компатибилна со вашите системи за климатизација и греење. Новите системи за греење продадени од 2020 се компатибилни со Daikin Residential Controller.

*) Функциите на апликацијата за онлајн-управувач може да се различни, во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Дознајте повеќе за компатибилните единици

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (КЛИМАТИЗАЦИЈА)

onlinecontroller_heating_v02_v3_new_icons.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ)

Your_home_control_564x365_+heating_p1.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА)

Your_home_control_564x365_+heating_p2.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И VRV)

Контролирајте ја климата

Екранот ви овозможува преглед на објектот и пристап до неколку функции за да ја контролирате внатрешната атмосфера. Може да контролирате до 50 единици одеднаш за системи за климатизација.

*) Функциите на апликацијата за онлајн-управувач може да се различни, во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Гласовна контрола

Управувајте со својот систем и уживајте во удобноста со помош на гласовната контрола.​

Преку Amazon Alexa или Google Assistant можете да управувате со главните функции, како на пример, посакуваната вредноста на температурата, оперативниот режим, брзината на вентилаторот и многу други!​

*) Оваа функција е достапна за апликацијата Residential Controller

online controller alexa and google assistant.png

Поединечни соби

Со помош на интерактивниот термостат, може да ја контролирате температурата, режимот на работа и да направите распоред на постапки за поединечни соби.

*) Функциите на апликацијата за онлајн-управувач може да се различни, во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Individual_rooms_control_564x365_heating_v4_p1.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА)

Individual_rooms_control_564x365_heating_v4_p2.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И VRV)

Time_scheduling_control_564x365_v2_v3.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА)

Time_scheduling_control_564x365_v3.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И VRV)

Временски распоред

Создајте различен распоред со до 6 дејства на ден, 7 дена и активирајте специфични режими на работа. Временскиот распоред за топла вода (ТСВ) е достапен само за апликацијата за греење на Daikin.

*) Функциите на апликацијата за онлајн-управувач може да се различни, во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Употреба на енергија

Надгледувајте ја потрошувачката на енергија на единицата* за да ја зголемите заштедата. Кориснички пријатни графикони и икони ви помагаат да определите каде може да заштедите. Посетете ја оваа страница за да дознаете кои внатрешни единици се компатибилни со оваа функција.

*) Функциите на апликацијата за онлајн-управувач може да се различни, во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

*Функцијата е достапна само за некои внатрешни единици

Energy_usage_control_564x365_v3_v3.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА)

Energy_usage_control_564x365_v3_v4.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И VRV)

Преземете ја апликацијата

Прирачници и декларација за сообразност

Станбена климатизација

Daikin Altherma

Кондензирачки бојлери на гас

Повеќе информации

Често поставувани прашања

Услови за употреба
Daikin Online Controller

Услови за употреба
Daikin Residential Controller