Жена ја користи апликацијата Daikin Residential Controller на паметниот телефон.

Апликации на Daikin

Постојано под контрола. Контролирајте ја атмосферата од секое место, во секое време.

Апликацијата Daikin Residential Controller сега е достапна за производите SkyAir во бета-верзија

Лого за Daikin Residential Controller

Daikin Residential Controller

Достапна за производи за греење и климатизација

Едноставно поврзете ја вашата единица со домашната мрежа (кабел или WLAN) и преземете ја апликацијата за да го смените термостатот, да поставите распоред на температурата и да ја следите потрошувачката на енергија. Апликацијата Daikin Residential Controller е компатибилна со системите за климатизација и греење.

НОВО: функции за гласовна контрола достапни преку Alexa и Google home

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Илустрација за врска помеѓу единици на Daikin и апликацијата Daikin Residential Controller.

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Греење и климатизација

Поставки за греење и климатизација на апликацијата Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Греење и климатизација

Контролирајте ја климата

Екранот ви овозможува преглед на објектот и пристап до неколку функции за да ја контролирате внатрешната атмосфера. Може да контролирате до 50 единици одеднаш за системи за климатизација.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Гласовна контрола

Управувајте со својот систем и уживајте во удобноста со помош на гласовната контрола.​

Преку Amazon Alexa или Google Assistant можете да управувате со главните функции, како на пример, посакуваната вредноста на температурата, оперативниот режим, брзината на вентилаторот и многу други!​

*) Оваа функција е достапна само за апликацијата Daikin Residential Controller

Поставување на температурата во дневната соба преку Google Assistent или Amazon Alexa.

Поединечни соби

Со помош на интерактивниот термостат, може да ја контролирате температурата, режимот на работа и да направите распоред на постапки за поединечни соби.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Управувач за ладење на апликацијата Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
ладење

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА)

Управувач за греење на апликацијата Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
греење

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (ГРЕЕЊЕ И VRV)

Временски распоред на апликацијата Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
греење и климатизација

Временски распоред

Создајте различен распоред со до 6 дејства на ден, 7 дена и активирајте специфични режими на работа. Временски распоред за топла вода.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

Употреба на енергија

Надгледувајте ја потрошувачката на енергија на единицата* за да ја зголемите заштедата. Кориснички пријатни графикони и икони ви помагаат да определите каде може да заштедите. Посетете ја оваа страница за да дознаете кои внатрешни единици се компатибилни со оваа функција.

*) Функциите на апликацијата може да се разликуваат во зависност од типот на системот и внатрешната единица.

*Функцијата е достапна само за некои внатрешни единици

Преглед на потрошувачката на енергија преку апликацијата Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Греење и климатизација

Преземете ја апликацијата

Прирачници и декларација за сообразност

Станбена климатизација

Daikin Altherma

Кондензирачки бојлери на гас

Повеќе информации

Често поставувани прашања

Услови за употреба
Daikin Online Controller

Услови за употреба
Daikin Residential Controller