Циркуларна економија за индустријата HVAC-R

Затворање на циклусот

Создавање циркуларна економија за индустријата HVAC-R

Циркуларна економија на Daikin

Daikin ќе придонесе за развој на циркуларната економија за индустријата HVAC-R. Целта ни е да нема отпад и загадување, да ги чуваме производите и материјалите во употреба и даги обновуваме природните системи. Ова е дел од нашата посветеност да овозможиме безбедна и здрава околина и да ги намалиме директните и индиректните емисии на CO2.

Тоа ќе го направиме преку:

Поголема повторна употреба на разладното средство

Поголема повторна употреба на разладното средство

Достигнување циркуларна економија на разладните средства, благодарение на употребата на сертифицирано рециклирано разладно средство и промовирање поголема употреба на разладното средство.

Поголема сезонска ефикасност

Поголема сезонска ефикасност на нашите производи

Одржливост преку целиот животен циклус на инсталацијата, благодарение на најдобрата ефикасност на пазарот, со помош на технологиите за инвертор, променлива температура на разладно средство и враќање топлина.

Употреба на разладни средства со понизок GWP

Развој и употреба на разладни средства со понизок GWP

Намалена емисија на CO2eq, благодарение на употребата на разладни средства со понизок GWP, како на пример, R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Намалено полнење на разладно средство

Намалено полнење на разладното средство во нова опрема

Поефикасните разладни средства, како што е R-32 и технологијата на микроканали го намалуваат полнењето на разладно средство.

Повторна употреба на разладно средство: Распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство

Со повторна употреба на разладното средство се избегнува емисија на повеќе од 150000 kg гас годишно.

Што значи распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство?

Надворешен сертифициран квалитет

Рециклираното разладно средство ги задоволува стандардите AHRI700, поставени од независна лабораторија и го има истиот квалитет како ново разладно средство.

Рециклирано и повторно употребено во Европа

Рециклирано значи дека разладното средство е повторно направено на висококвалитетен начин, во согласност со регулативата за F-гас.

Рециклирањето R-410A е само почеток

Со огромен потенцијал на R-410A што се наоѓа во постоечките инсталации, ве покануваме да ѝ се придружите на нашата мисија за создавање циркуларна економија. Денес за R-410A, а во иднина и за други разладни средства.

Сертифицирана распределена количина

Новото и рециклираното разладно средство се користат во фабриката Daikin Europe. Преку процес на ревизија проверуваме дали рециклираното разладно средство е соодветно распределено за фабричко полнење на VRV IV+ и Mini VRV.

Што значи распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство?

Распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство: Принцип

Принцип на распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство
  1. Во нашата фабрика се користи смеса од рециклирано и ново разладно средство
  2. Сите единици се полни со оваа смеса од рециклирано и ново разладно средство
  3. Ревизија и надворешно сертифицирање
  4. Рециклираното разладно средство 100% се распределува до сериите VRV IV+ Heat Recovery и VRV IV S

Дознајте повеќе

Слични написи