Skip to main content

Нашиот најдобар трик за да го елиминирате статичкиот електрицитет во домот

Кога ви се лепи косата за лице, пецкањето кога кревате некој предмет или звукот што се испушта кога се допираат два предмета: статичкиот електрицитет е чест феномен што може да предизвика неудобност. При индустриски примени може да предизвика и големи дефекти. Барате начин да го елиминирате статичкиот електрицитет во домот? Решението е едноставно.

Како се создава статички електрицитет?

Статичкиот електрицитет е резултат на нарушена рамнотежа меѓу негативни и позитивни полнежи во определен предмет. Овие полнежи може да се зголемуваат на површината на предметот пред да најдат начин да се ослободат или испразнат. На пример, ако ги протриете чевлите на килим, вашето тело собира вишок електрони. Пецкањата што ги чувствувате кога допирате нешто се последица на ослободувањето на вишокот електрони од вас кон предметот што го допирате.

Која е улогата на релативната влажност?

Дали сте забележале како статичкиот електрицитет се создава побрзо кога воздухот е сув? Тоа е така затоа што релативната влажност директно влијае врз статичкиот електрицитет. Влагата во воздухот е природен проводник, го заземјува секој потенцијален статички полнеж и го разбива статичкиот електрицитет. Релативната влажност на воздухот мора да биде под 40 % за да се создаде статички полнеж. И при ниво на релативна влажност од 40 до 60 % може да се создаде полнеж, но во значително помала количина, а при нивоа на релативна влажност над 55 % не може да се создаде статички полнеж. Со други зборови: ако ја одржувате релативната влажност во домот над 40 %, ќе може да се заземјуваат статичките полнежи и нема да настане вишок статички електрицитет, а ако ја одржувате над 55 %, нема воопшто да се создава статички електрицитет – со што ќе создадете совршена околина за удобен живот.

Како да го намалам статичкиот електрицитет во домот?

Одржувајте ја релативната влажност во домот над 40 % за да го намалите статичкиот електрицитет. За да можете постојано да ја контролирате влажноста во вашиот дом, препорачуваме да поставите развлажувач со пареа. На пример, прочистувач на воздух на Daikin што развлажува може да ја контролира и мери влажноста преку прочистувач на воздух и истовремено да внесува влага во воздухот кога е пресув, со што одржува здраво и соодветно ниво на влажност во просторијата. Исто така, прочистувачите на воздух на Daikin ги елиминираат алергените, бактериите и непријатните мириси, а истовремено ги одржуваат нивоата на влажност и стабилизираат статичкиот електрицитет за да одржат здрав и свеж воздух и да создадат поздрава и поудобна околина.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ

Имате проблеми со одржувањето на релативната влажност и отстранувањето на статичкиот електрицитет во домот? Намалете го бројот на уредите што создаваат топлина и отстранете ги теписите.

Погледнете ја нашата линија прочистувачи на воздух што развлажуваат

Инвестирајте во посвежа, поздрава и поудобна внатрешна атмосфера без статички електрицитет: погледнете ја нашата линија прочистувачи на воздух со вградени развлажувачи.

Слични написи