Известување за колаче

Последна промена: 15 јануари, 2019 година

1. Колачиња

Кога ќе го посетите веб-сајтот, може да поставиме некои информации на вашиот компјутер или мобилен уред во форма на „колаче“; ова ни овозможува автоматски да ве препознаеме (кога ќе го прочитаме колачето) следниот пат кога ќе нè посетите.

Колачињата може да ни помогнат на многу начини. На пример, може да ни помогнат да го прилагодиме веб-сајтот подобро да ви ги задоволува потребите или да ви ја зачува лозинката, за да не мора секојпат да ја внесувате.

Во матрицата што е достапна овде ќе најдете преглед на колачињата што ги користиме за овој веб-сајт. Подолу ќе ги најдете причината, датум на истекување на важноста и природата на таквите колачиња.

Може да изберете да ги прифатите или да не ги прифатите колачињата. Опциите, со коишто можете да определите кои колачиња може да ги поставиме и да ги читаме од вашиот компјутер или мобилен уред, се поставени подолу. Ако не прифаќате колачиња што се дефинирани како 'Строго Потребни', нема да можете да го посетите овој веб-сајт. Ако одбиете други колачиња, некои понуди, функции или извори од нашиот веб-сајт може да не работат правилно и може да забележите непријатност и послаба функционалност.

2. Типови колачиња

Кога го посетувате веб-сајтот, може да се користат следните типови колачиња:

Траење на меморијата за складирање
Објаснување на колачето
Сесија Автоматски се брише кога ќе го затворите прелистувачот
Трајно Останува зачувано на вашиот уред до датумот на истекување на важноста, што е овде наведенОдговорно лице Објаснување на колачето
Прво лице Поставено од контролорот на податоци (или од некој од неговите претходници) што управуваат со веб-сајтот што го посетувате, како што е наведено во URL-то што вообичаено се наоѓа во местото за адреса на прелистувачот (значи: поставено од наша страна)
Трето лице Поставено од контролори на податоци што не управуваат со веб-сајтот што го посетувате (значи: не е поставено од наша страна)

3. Категории на колачиња

Тип на колаче

Опции за управување

Строго потребно – значи дека ако таквите колачиња се исклучени, нема да можете да го посетите веб-сајтот

Ако сакате да го исклучите таквото колаче, проверете ги поставките на прелистувачот
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) за да:

 • ги отстраните колачињата од компјутерот или мобилниот уред;
 • ги блокирате колачињата;
 • да ставите предупредување пред да се постави колаче.

Ако ги отстраните или исклучите овие колачиња, нема да можете да го посетите веб-сајтот

Функционално – значи дека ако таквите колачиња се исклучени, нема да можеме да ги понудиме функционалностите што сте ги побарале од нас

Ако сакате да го исклучите таквото колаче, проверете ги поставките на прелистувачот
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) за да:

 • ги отстраните колачињата од компјутерот или мобилниот уред;
 • ги блокирате колачињата;
 • да ставите предупредување пред да се постави колаче.

Ако ги отстраните или исклучите овие колачиња, нема да можете да користите некои до функциите на овој веб-сајт

Следење метрика на друштвени мрежи – значи дека колачиња од трето лице (друштвена мрежа), користени од страна на модули за дополнителни компоненти за друштвени мрежи, што се вградени од наша страна и што не се Функционални а се користат за следење поединци за цели како што се бихевиористички маркетинг, аналитика или истражување на пазарот

Ако сакате да го исклучите таквото колаче, проверете ги поставките на прелистувачот
((http://www.wikihow.com/Disable-Cookies)) за да:

 • ги отстраните колачињата од компјутерот или мобилниот уред;
 • ги блокирате колачињата;
 • да ставите предупредување пред да се постави колаче.

Ако ги отстраните или исклучите овие колачиња, нема да можете да користите некои до функциите на овој веб-сајт

Маркетинг од трето лице – значи дека колачиња од трето лице се користат за маркетинг и цели како што се бихевиористички маркетинг, ограничување на бројот на посети, финансиско евидентирање, партнерски маркетинг, детекција на лажно кликање, истражување и анализа на пазарот, подобрување на производите и отстранување грешки

Ако сакате да го исклучите таквото колаче, проверете ги поставките на прелистувачот
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) за да:

 • ги отстраните колачињата од компјутерот или мобилниот уред;
 • ги блокирате колачињата;
 • да ставите предупредување пред да се постави колаче.

Ако ги отстраните или исклучите овие колачиња, нема да можете да користите некои до функциите на овој веб-сајт

Аналитика од прво лице – значи колачиња што ги генерира овој веб-сајт за да ни овозможи да добиеме статистика за посетителите (на пр., број на уникатни посетители, следење на проблемите со навигација низ веб-сајтот, препознавање често користени зборови во пребарувачот …)

Ако сакате да го исклучите таквото колаче, проверете ги поставките на прелистувачот
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) за да:

 • ги отстраните колачињата од компјутерот или мобилниот уред;
 • ги блокирате колачињата;
 • да ставите предупредување пред да се постави колаче.

Ако ги отстраните или исклучите колачињата, нема да можете да користите некои до функциите на овој веб-сајт.

Аналитика од трето лице – значи колачиња што ги генерира трето лице за да добие статистика за посетителите на неговиот веб-сајт (на пр., број на уникатни посетители, следење на проблемите со навигација низ веб-сајтот, препознавање често користени зборови во пребарувачот …)

4. Преглед на колачињата

4.1 Строго Потребни

Име на колаче

Намена

Категорија

Истекување на важноста

Трето лице

JSESSIONID

Колаче што се користи од страна на веб-услугата Apache / Tomcat за да се овозможи сесија

Строго потребно

Сесија

Не

TS110f28

Колаче што се користи од страна на заштитниот ѕид на веб-апликација за да овозможи прелистување на овој веб-сајт

Строго потребно

Сесија

Не

daikinlocale (за интернет и портал)

Колаче што се користи за да се зачува локацијата на корисникот на полето за избирање држава за секој веб-сајт. Ова се користи за да се пренасочи корисникот од полето за избирање држава до точната локација на веб-сајтот (на пр. "nl_BE" под веб-сајтот "internet-be")

Строго потребно

Сесија

Не

daikinsegment (за интернет)

Колаче што се користи за да се зачува моментално избраниот сегмент на корисникот на интернет-сајт (на пр. инсталатор, клиент, ...). Врз основа на овој избор се прикажуваат сооетните заглавија и подножја

Строго потребно

Сесија

Не

daikinid-language

Колаче што се користи за да се зачува јазикот што го избрал корисникот на почетната страница Daikin ID. Врз основа на овие поставки, се форматира соодветното пренасочување до страницата за најавување

Строго потребно

Сесија

Не

daikinid-country

Колаче што се користи за да се зачува држава што ја избрал корисникот на почетната страница Daikin ID. Врз основа на овие поставки, се форматира соодветното пренасочување до страницата за најавување

Строго потребно

Сесија

Не

IDHUB-SESSION (Trustbuilder)

Колаче што ја зачувува идентификацијата на сесијата, вратена од Trustbuilder

Строго потребно

Сесија

Не

XSRF-TOKEN

Ова ќе забрани да се открие идентитетот на најавениот корисникот и да се изведат работи на веб-сајтот, на којшто веќе е најавен корисникот.
За повеќе информации: https://angular.io/guide/security#xsrft

Строго потребно

Сесија

Не

request-path

Колаче што се користи за да се зачува страница (на којашто корисникот сака да пристапи, за што е потребна автентикација преку најавување) за да може точно да се пренасочи до оваа страница, откако ќе се најави успешно (колаче за резервна патека за посакуваната страница).

Строго потребно

Сесија

Не

saml_request_path

Строго потребно

Сесија

Не

Патека за посакуваната страница

Строго потребно

Сесија

Не

TS0112da86 (за интернет и портал)

Колаче што го користи TrustBuilder

Строго потребно

Сесија

Не

TS0146b514 (за портал)

Колаче што го користи TrustBuilder

Строго потребно

Сесија

Не

login-token (за порталот)

Колаче што се користи за да се зачува токенот за корисници што се најавени на порталот. Ова ќе потврди дека моменталниот корисник е најавен, без да треба да се најави повторно.

Строго потребно

Сесија

Не

labels

Колаче што се користи за зачување преводи за ознаки, што се користат на веб-сајтот. Овие ознаки ги користат библиотеките за Javascript, како на пример Angular, за подобри перформанси, за да биде потребен само еден 1 повик до AEM за да се добијат ознаките

Строго потребно

Сесија

Не

tags

Колаче што се користи за зачување тагови, што се користат на веб-сајтот. Овие тагови ги користат библиотеките за Javascript, како на пример Angular, за подобри перформанси, за да биде потребен само еден 1 повик до AEM за да се добијат таговите

Строго потребно

Сесија

Не

4.2 Функционално

Име на колаче

Намена

Категорија

Истекување на важноста

Трето лице

daikin_langselection

Го зачувува последниот избран јазик

Функционално

Привремено
(1 година)

Не

dkProductHistory

Ги зачувува последните производи што сте ги погледнале (ИД на производот) за да генерира преглед на 'последни погледнати' производи

Функционално

Привремено
(1 месец)

Не

dkProductFacets

Ги зачувува последните типови на производ што сте ги избрале за да се запомнат избраните типови од пребарувачот на производи

Функционално

Привремено
(1 ден)

Не

productFinder

Колаче, што го користи апликацијата за пребарување производи, којашто ја зачувува патеката на избирање производи, потребна кај некои прелистувачи за да Ви овозможи да ја модифицирате селекцијата на производи

Функционално

Сесија

Не

compareProducts

Колаче, што го користи апликацијата за пребарување производи, којашто го зачувува производот што сте го избрале за да Ви ја овозможи функцијата за споредба на производите

Функционално

Привремено
(1 година)

Не

informationBasket

Колаче, што го користи корпата со информации, којашто ги зачувува производите што сте ги избрале за да се зачува списокот за понатамошно примање или испраќање преку е-пошта

Функционално

Привремено
(1 година)

Не

Formstackadmin

Колаче што е потребно за употреба на услугите за веб-формулари Formstack

Функционално

Сесија

Да (Formstack)

NID

Google Cookie NID – уникатен идентификатор што го користат апликациите на Google за да ги зачуваат вашите информации

Функционално

Привремено
(1 година)

Да (Google)

PREF

Google Cookie PREF што се користи за безбедно прелистување

Функционално

Привремено
(1 година)

Да (Google)

cookiebar_ok (за интернет)

Колаче што се користи за да се зачува изборот на корисникот ако ги прифатил колачињата на лентата за известување за колачиња. Ова се користи за да се определи дали треба или не треба да се прикаже лентата за известување за колачиња. Не ја прикажувај лентата, ако корисникот веќе прифатил.

Функционално

Привремено
(1 ден)

Не

menuClosed

Колаче што се користи за да се зачува дали корисникот го затворил менито на левата страна.

Функционално

Сесија

Не

consent-redirect-url

Ако најавениот корисник сè уште не се согласил, автоматски се пренасочува на страницата што ќе го праша за согласност. Колачето ќе ја зачува URL-адресата каде што тој корисник се идел пред да биде пренасочен до страницата за согласност. Откако ќе го поднесе формуларот на страницата за согласност, коринискиот ќе се пренасочи кон оваа страница, што е зачувана во колачето.

Функционално

Сесија

Не

user-consent-field

Колаче што се користи за да се зачува дали корисникот се согласил или не. Ова ќе го намали вчитувањето до AEM затоа што системот не треба секогаш да го проверува профилот на корисникот во AEM со секое барање.

Функционално

Сесија

Не

daikinPreferences

Колаче што се користи да се зачуваат параметрите што ги внел корисникот во формуларот (држава, јазик и сектор)

Функционално

Сесија

Не

daikinCookieConsent

Колаче што се користи за да се зачува изборот на корисникот ако ги прифатил колачињата на лентата за известување за колачиња. Ова се користи за да се определи дали треба или не треба да се прикаже лентата за известување за колачиња. Не ја прикажувај лентата, ако корисникот веќе прифатил.

Функционално

Сесија

Не

Persistence (за интернет и портал)

Колаче што се користи од страна на LoadBalancer за да инсистира корисникот да остане на истиот сервер за тековната сесија (sticky session)

Функционално

Сесија

Не

_gid

Колаче поставено од Аналитика на Google, што се користи за да се разликуваат корисниците. Се користи колачето _gat[UID] за да се намали бројот на побарувања

Функционално

Привремено (1 ден)

Не

_ga

Колаче поставено од Аналитика на Google, што се користи за да се разликуваат корисниците. Се користи колачето _gat[UID] за да се намали бројот на побарувања

Функционално

Привремено (2 години)

Не

lidc (домен '.linkedin.com')

Колаче поставено од LinkedIn и се користи за насочување

Функционално

Привремено (1 ден)

Да

bcookie (домен '.linkedin.com')

Колаче поставено од LinkedIn и ја зачувува ИД на прелистувачот

Функционално

Привремено (2 години)

Да

lang (домен '.linkedin.com')

Колаче поставено од LinkedIn и го зачувува јазикот

Функционално

Сесија

Да

NID (домен '.google.es')

Повеќето корисници на Google ќе имаат колаче за параметри, наречено ‘NID’, во своите прелистувачи. Прелистувачот го испраќа ова колаче со барањата за веб-сајтови на Google. Колачето NID содржи уникатна ИД што Google ја користи да ги зачува вашите параметри и други информации, како на пр., јазикот што го претпочитате (на пр., англиски), колку резултати од пребарувањата да се прикажуваат на една страница (на пр., 10 или 20) и дали сакате или не сакате да се вклучи филтерот SafeSearch на Google.
Google користи колачиња како NID и SID за да се уредуваат реклами на производи на Google, како што е Пребарување на Google.

Функционално

Привремено (6 месеци)

Да

lang (домен '.ads.linkedin.com')

Колаче поставено од LinkedIn за да го зачува јазикот.

Функционално

Сесија

Да

__cfduid (домен '.pingdom.net')

Колаче што се користи за да се идентификуваат поединечни клиенти што користат иста IP-адреса и за да се применат поставки за безбедност за секој клиент посебно.

Функционално

Привремено (5 години)

Да

4.3 Следење метрика на друштвени мрежи

Име на колаче

Намена

Категорија

Истекување на важноста

Трето лице

Uit

Овие колачиња ги активираат копчињата 'Сподели' на овој веб-сајт за да Ви овозможат лесно споделување на содржините преку е-пошта и друштвени мрежи

Следење метрика на друштвени мрежи

Привремено
(1 ден)

Да (Add This)

Dt

Привремено
(2 недели)

bt

Привремено
(2 години)

Loc

Привремено
(2 недели)

Uid

Привремено
(2 години)

_atuvc

Привремено
(2 години)

Psc

Привремено
(2 години)

K

Колачиња што ги поставува Twitter кога ќе вчитате некоја од страниците на овој веб-сајт што содржи список од ‘Последни Твитови’

Следење метрика на друштвени мрежи

Привремено
(2 дена)

Да (Twitter)

_utma

Привремено
(2 години)

_guest_id

Привремено
(2 години)

_twitter_sess

Сесија

_utmz

Привремено
(18 месеци)

Datr

Овие колачиња ги активираат копчињата на Facebook 'Ми се допаѓа' за да Ви овозможи да назначите содржина што Ви се 'допаѓа'

Следење метрика на друштвени мрежи

Привремено
(2 години)

Да (Facebook)

Lu

Привремено
(2 дена)

locale

Привремено
(2 дена)

pa-l (за портал)

Колаче што е потребно за интеграција на Pinterest на веб-сајтот. Pinterest.com овозможува аудио-визуелна услуга на веб-сајтот.

Следење метрика на друштвени мрежи

Трајно

Да

(Pinterest)

pa-l_enabled (за портал)

Трајно

4.4 Маркетинг од трето лице

Име на колаче

Намена

Категорија

Истекување на важноста

Трето лице

Test_cookie

Може да е поставено од дополнителна компонента Google DoubleClick на нашиот веб-сајт, за да се верификува дали прелистувачот прифаќа колачиња. Google DoubleClick е наменето за да се подобри маркетингот насочен кон Вас

Маркетинг од трето лице

Привремено
(30 дена)

Да (Google)

1P_JAR (домен '.google.es')

Колаче за реклами на Google што се користи за следење и насочување на рекламите

Насочување

Привремено (1 ден)

Да (Google)

IDE (домен '.doubleclick.net')

Google користи едно или повеќе колачиња за рекламите што ги поставуваат на интернет. Едно од главните колачиња за реклами на веб-сајтови што не се на Google е наречено ‘IDE‘ и е зачувано во прелистувачите под доменот doubleclick.net.

Насочување

Привремено (1 година)

Да (Google)

4.5 Аналитика од прво лице

Овој веб-сајт користи Аналитика на Google, услуга за веб-аналитика овозможена од Google, Inc. Аналитика на Google користи „колачиња“ за да му помогне на веб-сајтот да анализира како го користите. Информацијата што ја генерира колачето, за тоа како го користите овој веб-сајт (забелешка: Daikin се одлучи да ја примени опцијата 'IP Masking' за да може Аналитика на Google да ги отстрани последните осум цифри од вашата IP-адреса пред употреба и зачувување) ќе се пренесе и ќе се зачува на серверите на Google во САД. Google ќе ја користи оваа информација за да изврши процена на начинот на којшто го користите овој веб-сајт, за да компајлира извештаи за активноста на веб-стајтот за неговите оператори и да понуди други услуги во врска со активноста на веб-сајтот и употребата на интернет. Исто така, Google може да ја пренесе оваа информација на трети лица ако тоа е законски предвидено и ако таквите трети лица ја обработуваат информацијата во име на Google. Google нема да ја поврзе вашата (делумна) IP-адреса со други податоци што Google ги поседува. Со употреба на веб-сајтот, се согласувате Google да ги обработува вашите податоци на начинот и за целите споменати погоре.

Име на колаче

Намена

Категорија

Истекување на важноста

Трето лице

__utma

Ова колаче вообичаено се запишува на прелистувачот по првата посета на овој веб-сајт преку тој прелистувач. Ако го избришете колачето и ако потоа прелистувачот го посети овој веб-сајт, ќе се запише ново колаче __utma со поинаков уникатен ИД. Ова колаче се користи за да се определат уникатните посетители на овој веб-сајт и се ажурира со секој преглед на страница. Исто така, ова колаче поседува уникатен ИД којшто Аналитика на Google го користи за да ја запази важноста и пристапноста на колачето како дополнителна безбедноста мерка.

Аналитика од прво лице (Аналитика на Google)

Привремено
(2 години)

Не

__utmz

Ова колаче го зачувува типот на препораката што ја користите за да пристапите до овој веб-сајт, без разлика дали се работи за директен метод, препорачан линк, истражување на веб-сајтот или кампања, како на пример, реклама или линк за е-пошта. Се користи за пресметување на сообраќањајот на пребарувачот, рекламни кампањи и прелистување на страниците низ овој веб-сајт. Колачето се ажурира со секој преглед на страница на овој веб-сајт.

Аналитика од прво лице (Аналитика на Google)

Привремено
(6 месеци)

Не

__utmb

Ова колаче се користи да воспостави и да продолжи сесија на корисникот во овој веб-сајт. Кога ќе погледнете страница на овој веб-сајт, кодот на Аналитика на Google се обидува да го ажурира ова колаче. Ако не го најде ова колаче, се запишува ново и се воспоставува нова сесија. Секој пат кога ќе посетите различна страница на овој веб-сајт, истекот на важноста на ова колаче се поставува на 30 минути, со што ја продолжува секоја сесија сè додека сте активни во интервали од 30 минути. Ова колаче истекува кога ќе застанете на страница на овој веб-сајт подолго од 30 минути.

Аналитика од прво лице (Аналитика на Google)

Привремено
(30 минути)

Не

__utmc

Ова колаче работи поврзано со колачето __utmb за да определи дали да воспостави нова сесија за Вас или не. Важноста на ова колаче истекува кога ќе го исклучите прелистувачот.

Аналитика од прво лице (Аналитика на Google)

Сесија

Не

google_experiment_mod (за интернет)

Колаче што го користи Google AdSense за да провери која реклама е најдобра на некој веб-сајт

Изведба

Трајно

Не

labelVersion

Колаче што се користи за да се зачува податокот за која апликација (интернет или портал) и јазик се користат поставените ознаки. Ако тоа се совпаѓа со тековната апликација и јазик, ознаките што се зачувани во колачето "labels" се вчитуваат и се користат за тековната апликација. Инаку се извршува барање до AEM да ги преземе точните ознаки

Изведба

Сесија

Не

tagVersion

Колаче што се користи за да се зачува податокот за која апликација (интернет или портал) и јазик се користат поставените тагови. Ако тоа се совпаѓа со тековната апликација и јазик, таговите што се зачувани во колачето "tags" се вчитуваат и се користат за тековната апликација. Инаку се извршува барање до AEM да ги преземе точните тагови

Изведба

Сесија

Не

userProfile (само за портал)

Колаче што се користи за да се зачува целосниот профил на корисникот што е моментално најавен на порталната апликација. Овие информации ги користат библиотеките за Javascript, како на пример Angular, за подобри перформанси, за да биде потребен само еден 1 повик до AEM за да се добие профилот на корисникот

Изведба

Сесија

Не

_gat_UA-18760145-3 (интернет)

Ова е шематско колаче поставено од Аналитика на Google, каде што шематскиот елемент на името содржи уникатен број за идентификација на соодветната сметката или веб-сајтот (во овој случај за интернет). Најверојатно е варијација на колачето _gat што се користи за да се ограничи количината податоци што ја зачувува Google на веб-сајтови со голем сообраќај.
Главната цел на ова колаче е: Изведба

Изведба

Привремено (1 ден)

Не

_gat_UA-63939766-1 (за портал)

Ова е шематско колаче поставено од Аналитика на Google, каде што шематскиот елемент на името содржи уникатен број за идентификација на соодветната сметката или веб-сајтот (во овој случај за портал). Најверојатно е варијација на колачето _gat што се користи за да се ограничи количината податоци што ја зачувува Google на веб-сајтови со голем сообраќај.
Главната цел на ова колаче е: Изведба

Изведба

Привремено (1 ден)

Не

_hjIncludedInSample (HotJar)

Ова колаче е поврзано со функционалноста и услугите за веб-аналитика од Hot Jar, компанија со седиште во малта. Уникатно го идентификува корисникот за време на една сесија во прелистувачот и назначува дека е дел од повеќе корисници.
Главната цел на ова колаче е: Изведба

Изведба

Сесија

Не

4.6 Аналитика од прво лице

Име на колаче

Намена

Категорија

Истекување на важноста

Трето лице

BizoID (домен '.ads.linkedin.com')

Колаче што е поставено од LinkedIn и се користи за собирање статистика за реклами од LinkedIn

Изведба

Привремено (1 ден)

Да

UserMatchHistory (домен '.ads.linkedin.com')

Колаче што е поставено од LinkedIn и се користи за собирање статистика за реклами од LinkedIn

Изведба

Привремено (1 ден)

Да

Верзија 1.1 јули, 2013 година