7 5 6 4 2 3 1 building.jpg

1. Влез / врати

  • Намалете ја загубата на топол и ладен воздух од влезот со нашите Воздушни завеси Biddle и заштедете до 72% поврзувајќи ги со нашите топлотни пумпи наместо да ги приклучите во струја.

2. Плафон

  • Уживајте во свежиот воздух со ефикасните системи за вентилација што ја враќаат енергија од издувниот воздух.
  • Уникатната касета со автоматско чистење собира прав од внатрешниот топлински разменувач за да ја зголеми работната ефикасност до 50% и значајно да ги намали трошоците за одржување.

3. Полици

  • Скриените тавански единици се вклопуваат беспрекорно во вашиот ентериер и ослободуваат простор за полици и екрани.

4. Контрола

  • Услугата Daikin Cloud ви овозможува да управувате со повеќе места од секоја локација.

5. Фрижидери

  • Доверливиот резервен систем овозможува замрзнувачите и фрижидерите да работат постојано и ја чува храната свежа.

6. Простор за складирање каде е инсталирана единицата

  • Малата зафатнина на единицата рационално го искористува просторот и овозможува лесна инсталација.
  • Заштедете енергија и придобијте повеќе од обновливата енергија со нашата уникатна технологија за враќање топлина.

7. Контролер

  • Практичната контрола употреба и паметните програми ја олеснуваат контролата на климата низ целата продавница.