1 5 4 2 3 6 building.jpg

1. Влез & Рецепција

  • Намалете ја загубата на тополиот и ладениот воздух од влезот со нашите Воздушни завеси Biddle и заштедете до 72% поврзувајќи ги со нашите топлотни пумпи наместо да ги приклучите во струја.
  • Паметните програми ја олеснуваат контролата на климатизацијата низ целиот објект и нашиот Систем за управување со објекти (BMS) ви дозволува да ги интегрирате и контролирате сите аспекти на вашиот објект (греење, ладење, струја, осветлување, лифтови итн.)

2. Канцеларии

  • Уникатната рамна касетна единица беспрекорно се вклопува во спуштениот таван и нема да ја наруши работната концентрација со своето тивко работење.
  • Вдишувајте свеж и здрав воздух, без мувла и алергени.

3. Конференциска сала

  • Дозволете си високи тавани со инсталирање на подно греење.

4. Кујна & простории за одмор

  • Лесно вградете решенија за топла вода во кујни и тоалети.

5. Сала за сервер

  • Достојна инфраструктура што лади до -20°C за вашите серверски простории.

6. Сала за состанок

  • Интелигентното око го насочува протокот на воздух воздухот настрана од луѓе и автоматски ја поставува единицата во режим за заштеда на енергија или ја исклучува кога ќе забележи дека просторијата е празна.